BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU FORMLARI

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru formlarından projenin bütçesinin yer aldığı Başvuru Formu (excel) ile Genel Bilgiler (Word) formlar doldurulup gerekli ek formlar tamamlanıp çıktıları alınarak ıslak imzalı olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine iletilecektir. Lütfen projenizi BAP Otomasyon Programına giriniz.
(Otomasyon Programından ayrıca çıktı alınmasına gerek yoktur.)

BAP PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ ANLATIMI

 BAP Otomasyon Sisteminde Proje Başvurusu Nasıl Yapılır?

BAP Projesi Başvuru Formu

 Bap Başvuru Formu
 Bap Genel Bilgiler

BİLİMSEL Alt Yapı Projesi Başvuru Formu

 Alt Yapı Başvuru Formu
Alt Yapı Genel Bilgiler   

Hızlı Proje Başvuru Formu

 Hızlı Proje Başvuru Formu
Hızlı Proje Genel Bilgiler  

Bİlİmsel Toplantı Düzenleme Başvuru Formu   

Bilimsel Toplantı Düzenleme Başvuru Formu   
 Bilimsel Toplantı Düzenleme Genel Bilgiler   

EŞ FİNANSMAN DESTEĞİ PROJESİ BAŞVURU FORMU

  Eş Finansman Desteği Başvuru Formu  
  Eş Finansman Desteği Genel Bilgiler 

KAPSAMLI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU

 Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu
 Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi Genel Bilgiler  

KURUM DIŞI ORTAK KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU

 Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi Başvuru Formu
 Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi Genel Bilgiler

LİsANS ÖĞRENCİSİ ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU

 Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi Başvuru Formu
 Lisans Araştırma Projesi Genel Bilgiler

MÜLKİYET HAKLARI ve patent teşvik PROJESİ BAŞVURU FORMU

 Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Projesi Başvuru Formu 
 Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Projesi Genel Bilgiler

sanayİ İşbİrlİğİ PROJESİ BAŞVURU FORMU

 Sanayi İşbirliği Projesi Başvuru Formu
 Sanayi İşbirliği Projesi Genel Bilgiler

tez PROJESİ BAŞVURU FORMU

 Tez Projesi Başvuru Formu
 Tez Projesi Genel Bilgiler

uluslararası faalİyetlerİ Destekleme PROJESİ BAŞVURU FORMU

 Uluslararası Faaliyetleri Destekleme Projesi Başvuru Formu
 Uluslararası Faaliyetleri Destekleme Projesi Genel Bilgiler

yayın teşvİk destek PROJESİ BAŞVURU FORMU

 Yayın Teşvik Destek Projesi Başvuru Formu
 Yayın Teşvik Destek Projesi Genel BilgilerİLETİŞİM

         Telefon: 0 236 201 10 00  
        Faks:      0 236 201 14 47
         Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü İdari Bina 2. Kat A Blok                   Manisa
        E-Posta: bap@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik